ETF - Kobieta Inwestuje

ETF

ETF (ang. Exchange Traded Fund – fundusz notowany na giełdzie) to tzw. otwarty fundusz inwestycyjny notowany na giełdzie, którego celem jest wierne odzwierciedlanie zachowania się danego indeksu giełdowego. Tytuły uczestnictwa funduszu typu ETF notowane są na giełdzie na takich samych zasadach jak akcje.