dywidenda - Kobieta Inwestuje

dywidenda

Dywidenda to najprościej rzecz mówiąc część zysku, który firma wypłaca swoim akcjonariuszom. Kupując akcje firmy stajemy się jej współwłaścicielami, więc możemy oczekiwać, że część zysku odpowiadająca liczbie posiadanych przez nas akcji przypadnie nam w udziale. Zysk z dywidendy ściśle związany jest z kondycją finansową spółki, w którą zainwestowaliśmy pieniądze. Dywidenda to mówiąc dosłownie, gotówka na naszym koncie, wpłacona przez spółkę, której jesteśmy współwłaścicielem poprzez nabycie jej akcji.