Kobieta Inwestuje / Odnawialne źródła energii - czy to się opłaca?

Odnawialne źródła energii – czy to się opłaca?

Niewiele z Was pewnie wie, że pierwsze studia, jakie skończyłam to była Ochrona Środowiska na poznańskiej Politechnice.

 

Po przeprowadzce do Niemiec zaczęłam zajmować się projektami związanymi z energiami odnawialnymi, co w Polsce było jeszcze niezbyt popularnym tematem. Bardzo mi się to podobało, choć długo nie zagrzałam w tej branży miejsca… Poszłam na studia doktoranckie i okazało się, że ekonomia podoba mi się jeszcze bardziej. Ale sentyment do OZE pozostał 🌞

 

Lata minęły, czasy się zmieniły, a nagle okazało się, że uniezależnienie się od zewnętrznych dostawców energii ma większy sens, dodatkowo chcemy oszczędzać na energii, jeśli się da, ale też mamy świadomość wagi dbania o środowisko.

 

No a ja dodatkowo z racji domu po dziadkach na wsi zaczęłam szukać rozwiązania, czym zastąpić w nim ogrzewanie kominkiem. I znów wróciłam do tematu sprzed lat.

 

A że temat jest aktualnie bardzo popularny, pomyślałam, że się nabytymi informacjami z Wami podzielę. Bo prawdopodobnie nie tylko ja szukam teraz takich rozwiązań.

 

Od 1 kwietnia tego roku weszły zmienione zasady rozliczania energii przez prosumentów. Na długo przed z każdej strony zaczęły docierać do mnie informacje, że fotowoltaika (bo w związku z nią właśnie zaczęłam interesować się tematem) stała się nagle nieopłacalna i nie warto sobie nią już zawracać głowy.

 

Zaczęłam drążyć, trafiając na osoby, które w temacie są od lat i chętnie dzielą się swoim doświadczeniem i wiedzą.

Tym postem chcę Wam pokazać, jak wygląda aktualny stan sytuacji, przedstawić podstawowe informacje związane z tematem i dać Wam motywację, by stale szukać rozwiązań alternatywnych dla aktualnych dostawców energii. Bo nie musimy być od nich zależni, a dodatkowo możemy też znaleźć rozwiązania, które pozwolą nam sporo zaoszczędzić i zadbać o środowisko.

 

 

Jakie są zalety wykorzystywania energii słonecznej?

Do najważniejszych zalet tego typu systemów należą:

  • nieograniczone zasoby energii (promieniowania słonecznego) – można ją pozyskać nawet wtedy, gdy pada deszcz lub jest spore zachmurzenie;
  • brak konieczności zużywania paliwa i transportu energii;
  • możliwość bezpośredniej konwersji na różne formy energii (energia cieplna, elektryczna);
  • brak negatywnego wpływu na środowisko naturalne z powodu braku zanieczyszczeń odpadami, produktami spalania etc.

I tu przychodzi nam z pomocą technologia wykorzystująca energię słońca, czyli fotowoltaika.

Fotowoltaika to nowoczesna technologia wytwarzania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego. Obecnie fotowoltaika znajduje się w fazie dynamicznego rozwoju, a jej popularność wzrasta z każdym rokiem. Nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ wykorzystywanie energii słonecznej ma nie tylko szerokie zastosowanie np. w zasilaniu urządzeń domowych, urządzeń przenośnych, sygnalizacji drogowych czy ogrzewania pomieszczeń, ale także uniezależnia posiadacza instalacji fotowoltaicznej od stale rosnących cen prądu i zmniejsza szkodliwy wpływ spalania paliw kopalnych na środowisko naturalne.

 

Czy w Polsce istnieją odpowiednie warunki (nasłonecznienia) do inwestowania w instalację fotowoltaiczną? Czy to w Polsce się opłaca?

Średnie roczne nasłonecznienie w Polsce wynosi około 1000 kWh/m kw., a jego rozkład w skali kraju jest w miarę równomierny. Stwarza to bardzo dobre warunki do korzystania z instalacji fotowoltaicznej.

Opłacalność inwestowania w instalację fotowoltaiczną zależy od kilku czynników:

  • wybranej technologii fotowoltaicznej;
  • kąta nachylenia dachu;
  • kierunku jego położenia względem południa;
  • zacienienia;
  • lokalizacji;
  • ceny energii elektrycznej kupowanej przez użytkownika z sieci.

Ponieważ ceny energii elektrycznej rosną (w przypadku polskich gospodarstw domowych o 50 proc. podczas ostatnich 15 lat), a koszty pozyskiwania energii ze Słońca spadają w dużym tempie (w ciągu ostatnich ośmiu lat o 80%) inwestowanie w ten rodzaj odnawialnych źródeł energii stało się bardzo opłacalne.

Prognozy odnośnie wzrostu cen energii, które mogą wynieść nawet do 20% na przestrzeni najbliższych lat, zwiększają jeszcze bardziej korzyści związane z pozyskiwaniem energii ze Słońca z każdym rokiem korzystania z systemu fotowoltaicznego.

 

Jakie zmiany dla osób zainteresowanych zakupem instalacji fotowoltaicznej wejdą w życie od 1 kwietnia 2022 roku?

Główna zmiana będzie dotyczyć systemu rozliczeń energii przez prosumentów. Od 1 kwietnia 2022 roku każdy, kto złoży wniosek o przyłączenie mikroinstalacji będzie mógł korzystać z ilościowego systemu rozliczania wyprodukowanej energii jedynie do 30 czerwca 2022 roku, natomiast od 1 lipca 2022 br. będzie obowiązywać net-billing, czyli wartościowe rozliczenie energii wprowadzonej do sieci i pobranej z niej.

 

Kim jest prosument?

Słowo „prosument” powstało z połączenia wyrazów „konsument” i „producent”. W odniesieniu do fotowoltaiki określa więc osobę, firmę lub rolnika, posiadającą instalację fotowoltaiczną produkującą energię elektryczną, którą zużywa na bieżąco na własne potrzeby przez co staje się konsumentem i jednocześnie producentem, ponieważ wyprodukowaną przez instalację nadwyżkę prądu przekazuje do sieci energetycznej.

 

Na jakich zasadach będzie odbywać się przekazywanie (sprzedaż) energii do sieci, a następnie jej odkup?

Prosument otrzyma wynagrodzenie za każdą kWh przekazaną do sieci – jej wartość zostanie przeliczona według cen ustalanych przez rynek. Wartość energii przekazanej do sieci będzie stanowiła tzw. depozyt prosumencki, dzięki któremu prosument będzie mógł budować własny wirtualny portfel kwotowy. Wartość depozytu będzie ustalana na koniec każdego miesiąca. Natomiast odkup energii z sieci przez prosumenta będzie odbywać się tak jak u innych konsumentów – po cenach zgodnych z taryfą swojego sprzedawcy prądu.

 

Gdzie będą trafiać środki ze sprzedaży energii wyprodukowanej przez instalację fotowoltaiczną?

Środki ze sprzedaży energii elektrycznej trafią na konto prosumenta. Jest to rodzaj wirtualnego portfela, z którego operator będzie pobierał środki w momencie zakupu przez prosumenta energii elektrycznej z sieci. Nie ma możliwości wypłacenia zgromadzonych na koncie środków w formie pieniężnej.

Należy natomiast dodać, że środkami zgromadzonymi na koncie prosumenta można opłacić cały rachunek za energię, w tym opłaty za jej dystrybucję, co nie było możliwe w starym systemie prosumenckim.

 

Czy przez nowe zasady wydłuży się czas zwrotu z inwestycji w fotowoltaikę?

Jest to możliwe, jednak nie we wszystkich przypadkach. Jeżeli podwyżki cen na rynku energii będą wyższe niż te w regulowanych taryfach G, w niektórych sytuacjach okres zwrotu z inwestycji w ogóle się nie wydłuży. W innych przypadkach czas zwrotu inwestycji może wydłużyć się maksymalnie o 1 rok – 2 lata. Należy również pamiętać, że im większa autokonsumpcja, tym szybszy zwrot z inwestycji.

 

B