Kobieta Inwestuje

Obligacje korporacyjne to nie obligacje Skarbu Państwa

Obligacje korporacyjne często mylone są z obligacjami Skarbu Państwa i nieraz opisywano w prasie, jak opłakana w skutkach może być taka pomyłka (czyli strata dużej części zainwestowanych środków), dlatego postanowiłam Wam opowiedzieć, czym są obligacje korporacyjne i jak można je nabyć. O obligacjach Skarbu Państwa pisałam już w tekście Co to są obligacje?

Obligacje korporacyjne pojawiły się po raz pierwszy w USA w XIX wieku. W naszym kraju to dopiero od niedawna popularny instrument. A przełomowe dla niego było otwarcie we wrześniu 2009 roku rynku Catalyst, czyli systemy autoryzacji i obrotu papierami dłużnymi.

Ogólnie mówiąc obligacja korporacyjna, czyli obligacja przedsiębiorstwa to dłużny papier wartościowy (dokument stwierdzający istnienie zadłużenia emitenta).

Po co firmy emitują obligacje korporacyjne?

Firmy, żeby uzyskać środki na swoje rozwijanie mogą użyć środków własnych – to prosty, ale drogi wariant, albo zadłużyć się na rynku. Na rynku mogą to zrobić biorąc np. kredyt, albo właśnie poprzez emisję obligacji korporacyjnych. Wykorzystanie pieniędzy z zewnątrz ma dla przedsiębiorstwa sporo zalet, ponieważ odsetki od kredytu czy obligacji stanowią koszt uzyskania przychodu i zmniejszają podstawę opodatkowania, a więc i cały podatek. Ale przewagą skorzystania z obligacji jest to że mogą je emitować przedsiębiorstwa nawet te mniejsze i w gorszej sytuacji finansowej, które mogłyby mieć problem z uzyskaniem odpowiedniego kredytu w banku. Inną ważną sprawą jest to, że firma sama ustala wielkość odsetek od pożyczanego kapitału, sama ustala wartość emisji i termin wykupu. Taniej jest skorzystać z emisji obligacji niż kredytu, ponieważ koszty emisji są ustalane indywidualnie i zalicza się do nich głównie wynagrodzenia dla pomagających firmie w przygotowaniu emisji (np. domów maklerskich czy też doradców finansowych).

Obligacje korporacyjne mogą być emitowane jako instrumenty krótkoterminowe, średnioterminowe oraz długoterminowe, a zaliczenie do konkretnej kategorii instrumentu zależy od pierwotnego terminu wykupu.

W Polsce obligacje korporacyjne, które zostały wprowadzone do obrotu w trybie oferty publicznej, są notowane na platformie Catalyst. Obrót nimi odbywa się na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i na Bondspot.

Jak można kupić obligacje korporacyjne?

Obligacje nabyć możemy kupić w przeróżny sposób. Możemy je kupić:

1. jako obligacje prywatne, czyli na rynku pierwotnym.

Firma robi całe przygotowania do emisji papierów wartościowych, przedstawia potencjalnym inwestorom prospekt, w którym uwzględnione są szczegółowe warunki zakupu. Inwestor samodzielnie przygląda się ofercie i decyduje o nabyciu obligacji korporacyjnych bądź nie.

Jest też inna możliwość, kiedy agent wszystkie informacje o sprzedaży udostępnia osobom, które interesuje zakup obligacji. Przepisy zabraniają przekazywania warunków oferty w publicznych wiadomościach. Najczęściej nie podaje się wtedy też nazwy emitenta i to tylko przez agenta dokonuje się sprzedaży. 149 inwestorów maksymalnie może kupić takie obligacje w czasie jednej emisji. Agentem, który zajmuje się sprzedażą są: domy inwestycyjne, deweloperzy mieszkaniowi, spółki doradcze itp.

Aby nabyć w taki sposób obligacje, należy podpisać umowę zakupu obligacji i przelać nasze pieniądze na wskazane konto bankowe.

Ze względu na większe ryzyko inwestycji, obligacje prywatne często są dodatkowo zabezpieczane poprzez gwarancje zastawu kapitału zakładowego, kapitału prywatnego właścicieli firmy lub wpisu do księgi wieczystej budynków należących do spółki w ramach gwarancji finansowej na wypadek bankructwa emitenta.

2. Zakup obligacji na rynku wtórnym Catalyst.

Jest to rodzaj giełdy, która pozwala na swobodny obrót obligacjami, czyli na ich kupno i sprzedaż we wskazanym przez właściciela obligacji momencie. Na Catalyst transakcje przeprowadza się między inwestorami (z pominięciem emitentów).

Jak szukać dobrej oferty? Należy zwrócić uwagę na atrakcyjne oprocentowanie, kwartalny kupon wypłaty odsetek, czas inwestycji nieprzekraczający 2 lat, ale też dobre zabezpieczenie w zakresie 150-200% wartości emisji.

Firma, emitująca obligacje ma prawo do wcześniejszego wykupu obligacji. Taka sytuacja jest opisana w prospekcie emisyjnym i skutkuje wypłatą dodatkowej prowizji dla pożyczkodawcy.

3. Zakup obligacji dzięki funduszom inwestycyjnym.

O funduszach inwestycyjnych pisałam TUTAJ. W tym przypadku przekazujemy nasze środki do wybranego funduszu  i to fundusz zarządza naszym kapitałem dokonując własnych wyborów. Oczywiście korzystając z funduszu należy liczyć się z koniecznością zapłacenia prowizji.

Jakie zyski, a jakie ryzyko łączy się z obligacjami korporacyjnymi?

W zależności od warunków emisji obligacje korporacyjne pozwalają obecnie zarobić 8-10%.

Należy wiedzieć, że obligacje korporacyjne są zdecydowanie mniej płynne od obligacji skarbowych, przez co trochę trudniej jest wycofać się z inwestycji przed czasem. Ponadto istnieje ryzyko niewypłacalności dłużnika, jednak jest ono raczej niewielkie, choć się zdarza. Bankructwo firmy często nie oznacza jednak utraty całości zainwestowanych środków. W praktyce udaje się odzyskać część środków, najczęściej około połowę .

Jakie są wady i zalety inwestowania w obligacje korporacyjne?

Zalety to przede wszystkim:

  • regularnie wypłacane odsetki, najczęściej o wiele wyższe niż na lokatach bankowych czy innych formach inwestycji,
  • brak codziennych wahań wartości,
  • proste i przejrzyste zasady inwestycji,
  • obligacje korporacyjne posiadają najwyższe oprocentowanie wśród instrumentów rynku Catalyst,
  • w przypadku upadłości przedsiębiorstwa pierwszeństwo spłacania obligatariuszy przed akcjonariuszami,
  • elastyczny dostęp do zainwestowanych pieniędzy, możliwość sprzedaży obligacji przy zachowaniu należnych nam do tego czasu odsetek.

Oczywiście inwestowanie w obligacje korporacyjne ma też posiada wady:

  • obligacje można sprzedać na rynku wtórnym tylko w dni powszednie, kiedy giełda pracuje,
  • zyski są zależne od kondycji finansowej emitenta,
  • emitent obligacji jest jedynym gwarantem całej inwestycji,
  • minimalna kwota inwestycji zależna jest od emitenta, a średnio minimalny próg to 10.000 PLN. Oczywiście są emisje, które nie posiadają minimalnego progu, ale nie jest to zbyt częsta sytuacja.

Jeśli uważasz, że temat jest ważny, podziel się, proszę tym postem ze znajomymi. Moim zdaniem inwestowanie i finansowa odpowiedzialność jest dla kobiet bardzo istotna i chciałabym, żeby jak najwięcej z nich sobie to uświadomiło.

Będzie mi miło, jeśli polubisz moją stronę na Facebook-u czy mój profil na Instagram-ie.