Emitent, czyli spółka wchodząca na ten rynek zobowiązana jest podpisać umowę o współpracę na okres 3 lat z tzw. Autoryzowanym Doradcą. Doradcy odgrywają kluczową rolę – to oni pozyskują finansowanie dla spółek, tworzą dokumenty informacyjne, na podstawie których akcje są dopuszczane do obrotu. To oni mają obowiązek odpowiednio przeszkolić spółki, żeby dobrze wypełniały obowiązki informacyjne po wejściu na NewConnect. Są oni też takim pierwszym sitem selekcji: odsyłają oni z kwitkiem firmy, które nie nadają się nawet na alternatywny rynek akcji. Doradcy za swoje usługi pobierają od spółek comiesięczne wynagrodzenie, które jest na poziomie od półtora do kilku tysięcy złotych. Konieczność podpisania umowy na trzy lata (w uzasadnionych wypadkach GPW może po roku zwolnić spółkę z obowiązku współpracy z autoryzowanym doradcą) oznacza spory wzrost kosztów dla emitentów.

Dodatkowo wymaga się ustanowienie Animatora Rynku, który wspomagać będzie obrót akcjami. Może być to dom maklerski albo biuro maklerskie.