Kobieta Inwestuje

Jaką strategię inwestowania na giełdzie wybrać?

Efektywne inwestowanie na giełdzie, czyli takie, które kończy się zyskiem, wymaga od inwestora odpowiedniej wiedzy, doświadczenia i opanowania własnych emocji. Jeśli rynek rośnie, zdarza mi się wybierając spółki kierować po prostu intuicją. Jednak w sytuacji dużych zmienności, ale też by okiełznać naszą psychikę, bardzo ważnym elementem jest strategia i jej odpowiedni wybór. Temat rzeka, ale postaram się go chociaż po krótce naświetlić, żeby pokazać, na czym w ogóle polega, jakie strategie są możliwe i od czego zależy ich wybór.

Każdy inwestor, nie tylko giełdowy, zanim zacznie inwestować swoje pieniądze, powinien zastanowić się, po chce inwestować i ułożyć swój własny plan inwestowania. Wybór odpowiedniej strategii zależy od wielu czynników, ale podstawowe to:

 1. horyzont inwestycyjny, czyli czas, na jaki inwestor chce ulokować swój kapitał,
 2. akceptowalny poziom ryzyka inwestora,
 3. wiedza na temat rynków, o tym, w co można inwestować itp.,
 4. dyspozycyjność inwestora, ile ma czasu, by inwestować i analizować (np. 1 godzina na dobę czy 4 godziny w tygodniu),
 5. poziom kapitału – inaczej można inwestować mając do dyspozycji 1.000 PLN czy 100.000 PLN,
 6. oczekiwany poziom zwrotu i inne.

Styl inwestowania i jej wpływ na wybór strategii

Moim zdaniem styl inwestowania i pojęcie strategii są ze sobą ściśle powiązane, ponieważ to, w jaki sposób inwestor inwestuje, ma duży wpływ na wybór jego strategii. Główne strategie uwzględniające style inwestowania oparte są o poziom akceptowanego ryzyka, horyzont czasowy i metody wyboru spółek.

Strategie można sklasyfikować według kilku kryteriów:

1. Najpopularniejsza to przyjmująca czasowy horyzont inwestycyjny:

 • na strategie krótko-,
 • średnio-
 • długoterminowe.

2. Biorąc pod uwagę stopień akceptacji ryzyka przez inwestora:

 • strategia bezpieczna (konserwatywny styl inwestowania) –  inwestor oczekuje niskich stóp zwrotu (zazwyczaj powyżej inflacji) i nie akceptuje wysokiego ryzyka, a jego portfel składa się w całości z bezpiecznych instrumentów (np. obligacje Skarbu Państwa),
 • mieszany (zrównoważony styl inwestowania) – inwestor oczekuje średnich stóp zwrotu i akceptuje średni poziom ryzyka, a jego portfel składa się z bezpiecznych, ale też ryzykownych instrumentów,
 • agresywny styl inwestowania – inwestor oczekuje wysokich stóp zwrotu oraz akceptuje wysokie ryzyko; portfel składa się instrumentów ryzykownych, często posiadających cechy spekulacyjnych.

3. Zależnie od sposobu analizowania spółek dla transakcji możemy strategie podzielić na strategie oparte na:

 • analizie technicznej,
 • fundamentalne,
 • portfelowej.

Najpopularniejsze strategie inwestycyjne

Biorąc pod uwagę wyżej określone kryteria wyboru strategii i dopasowując je do indywidualnych cech i warunków inwestora możemy wybrać swoją własną strategię. Poniżej pokażę Wam kilka wybranych, najbardziej popularnych.

 • KUP I TRZYMAJ

Inwestor kupuje określony instrument finansowy (na podstawie przyjętych dla siebie kryteriów czy analiz). Mogą to być akcje czy opcje i takie firmy, które według niego mają szansę na wzrost w średnim czy długim horyzoncie i przez czas trwania inwestycji nie zmienia się już skład jego portfela.

 • STRATEGIA WYCZUCIA RYNKU

To zdecydowanie moja własna strategia 🙂 Inwestor stara się przewidzieć tendencje rynkowe (czy rynek pójdzie w górę czy w dół) i dokonuje zakupu takich walorów, które jego zdaniem przyniosą zysk. Nie jest to jednak rodzaj strategi Kup i Trzymaj, gdyż struktura i skład portfela często się zmieniają.

 • STRATEGIA BIEŻĄCEGO DOCHODU

Strategia odpowiednia dla inwestorów, którzy nie mają czasu na aktywne inwestowanie lub wolą instrumenty bezpieczne.  Inwestor lokuje swój kapitał w instrumenty generujące stały i pewny dochód. Najpopularniejszy taki instrument to przynoszące mu  odsetki obligacje. Inwestor stara się też tak budować swój portfel, by generować dochód  możliwie równomiernie rozłożony w czasie.

 • STRATEGIA UŚREDNIANIA CEN

Inwestor kupuje określony instrument finansowy (np. akcje) w określonych odstępach czasu. Jako, że założona jest zmienność kursu w czasie określonym na trwanie inwestycji, nie dokonuje się całego zakupu po najniższej możliwie cenie. Cena ostateczna zakupu jest średnią ważoną wszystkich dokonanych transakcji.

 • SPEKULACJA

To transakcje dokonywane bardzo szybko. Kupuje się już z założeniem, że ich sprzedaż z zyskiem odbędzie się w najkrótszym możliwym czasie. W tej strategii duże znaczenie ma moment rozpoczęcia inwestycji, wahania cen i płynność. Oczywiście wymagane jest w tej strategii pełne zaangażowanie i śledzenie rynku na bieżąco.

 • STRATEGIA WARTOŚCI

 W tym przypadku inwestor wybiera akcje, które jego zdaniem posiadają atrakcyjną cenę w stosunku do swojej wartości, czyli wartości spółki. Bazując np. na wskaźnikach takich jak cena/zysku albo cena/wartości księgowej, inwestor kupuje instrumenty z niskim poziomami tych wskaźników (które spadły np. z powodu kiepskich wyników kwartalnych). Więcej na temat wskaźników możesz poczytać w moim tekście o analizie fundamentalnej. Tę strategię sama też bardzo lubię i faktycznie udało mi się w ten sposób dokonać kilku bardzo zyskownych transakcji, głównie z udziałem akcji VW i Daimlera.

 • STRATEGIA KONTRARIAŃSKA

I coś dla tych, którzy lubią pod prąd 🙂 W tej strategii inwestor podejmuje decyzje inwestycyjne odmienne w stosunku do większości uczestników rynku (oparte na podejściu kontrariańskim, czyli sprzedajemy, kiedy wszyscy kupują, a kupujemy, kiedy wszyscy sprzedają. 

Oczywiście wiele jest różnych stylów i strategii inwestowania, wymieniłam tylko te najpopularniejsze. Uważam, że warto jednak się nad nimi dokładnie pochylić, jeśli zamierzamy inwestować lub inwestujemy, bo pomagają nam trzymać się obranego kursu i nie ulegać zbytnio emocjom własnym czy podszeptom z otoczenia. Mamy obraną drogę i wiemy, jak ją realizować, a to pozwala nam minimalizować ryzyko.

Myślisz, że możesz w jakiś sposób opisać swój styl inwestowania? Może mogłabyś czy mógłbyś podzielić się swoimi spostrzeżeniami w komentarzu?

Temat ten wydał Ci się ciekawy? Podziel się, proszę tym postem i udostępnij go znajomym. Moim zdaniem inwestowanie i finansowa odpowiedzialność jest dla kobiet bardzo istotna i chciałabym, żeby jak najwięcej z nich sobie to uświadomiło.

Będzie mi miło, jeśli polubisz też moją stronę na Facebook-u.