Strategia Market timing | Kobieta Inwestuje

Strategia Market timing

Termin określający szybkie zakupy i sprzedaż – strategia szybkiego zysku. Strategia Market Timing określa także próby przewidywania kierunków rozwoju rynku, głównie przez stosowanie wskaźników technicznych czy danych gospodarczych.