S&P 500 | Kobieta Inwestuje

S&P 500

S&P 500 to indeks, w skład którego wchodzi 500 przedsiębiorstw o największej kapitalizacji, które notowane są na giełdach New York Stock Exchange u NASDAQ. Są to przede wszystkim firmy amerykańskie.