Kobieta Inwestuje - Emisja akcji i ich serie

Kupiłam akcje firmy rakietowej, czyli o emisjach i seriach akcji

Moje inwestowanie opisałabym zdecydowanie jako długoterminowe i jako inwestowanie w wartość. Mam pewien kapitał na spekulacje i szybkie transakcje, ale to najmniejsza część mojego kapitału.

A jednak jedną z najnowszych inwestycji jest… inwestycja w startup rakietowy. To firma, która dopiero się rozwija i jej głównym działaniem jest produkcja rakiet służących do wprowadzania satelit na orbitę. To zdecydowanie inwestycja ryzykowna, ale też o potencjalnie dużej stopie zwrotu, jeśli się powiedzie. Czas pokaże. Ale przy tej okazji chciałam napisałaś parę zdań o akcjach i seriach wypuszczanych przez firmy akcji, bo to częste pytanie.

Czym jest emisja akcji i jakie ma rodzaje?

Emisja to proces, w którym powstają papiery wartościowe, np. akcje. Zostają one następnie puszczone w obieg, czyli wyemitowane. Wydane akcje można wprowadzić do obrotu na rynku tradycyjnym bądź alternatywnym.

Emisja akcji spółki może mieć dwie formy: emisję założycielską oraz kolejną.

Emisja założycielska związana jest z tworzeniem się nowej spółki. Podpisuję się akt notarialny, gdzie akcjonariusze zgadzają się na powstanie spółki i otrzymanie owych akcji.

Taki dokument posiada przeróżne informacje, a przede wszystkim dane osobowe akcjonariuszy, ale też liczbę i rodzaj akcji oraz cenę emisyjną i wartość nominalną papierów wartościowych.

Gdy spółka jakiś czas już działa i zamierza podwyższać swój kapitał następuje emisja kolejna. Żeby stać się posiadaczem takich akcji, wystarczy dokonać zapisu przez specjalny formularz.

Publiczna emisja akcji, czyli puszczenie akcji w obieg na giełdzie, pozwala na szersze działania o dostęp do większej rzeszy inwestorów, którzy, skupując je, przyczyniają się do zwiększenia zysków spółki.

Po co firma wypuszcza akcje?

Spółki wypuszczając akcje podwyższają swój kapitał zakładowy, pozyskując kapitał od inwestorów. Firma może go pozyskać w taki sposób na przeróżne cele, najczęściej po prostu na dalszy rozwój.

Oczywiście firma może w tym celu wykorzystać kapitał własny lub posilić się kredytem, ale to już kwestia strategii i decyzji.

Wypuszczanie akcji to właśnie emisja akcji. Każda wypuszczana seria ma inne oznaczenia i najczęściej są to kolejne litery alfabetu.

Czym różnią się kolejne serie?

Czasem ich wypuszczenia i najczęściej ceną – im późniejsza seria, tym droższa.

Walne Zgromadzenie akcjonariuszy określa m.in. czy emisja akcji ma charakter publiczny, czy też kierowana jest do określonego grona odbiorców.

Pierwsze akcje, które zostają objęte w momencie zakładania spółki (lub przekształcania spółki w spółkę akcyjną) dostają oznaczenie „A”. I dokładnie takie kupiłam w przypadku mojej „rakietowej’ firmy. Skierowane były one do tzw. grupy „family and friends”.

Jeśli po jakimś czasie firma postanawia podwyższyć kapitał i wyemitować kolejne akcje, wtedy dowiemy się, że spółka oferuje w emisji papiery serii „B”. W tym przypadku jedyna różnica między akcjami to właśnie data emisji, i często cena emisyjna.

Do jakiej litery mogą iść emisje akcji danej spółki? Nawet do „Z” 🙂 Na przykład w ubiegłym roku sfinks Polska planował (ale emisja została cofnięta) wypuścić akcje serii „P”.

Ja kupiłam akcje serii A za 4 Euro za sztukę. Seria B planowana jest w przypadku mojej spółki na kwiecień i jej koszt szacowany jest już na 14 Euro za akcję.

Papiery uprzywilejowane

Spółka może też wyemitować dwie różne serie w tym samym czasie. Może być na przykład sytuacja, że firma po paru miesiącach chce zaoferować papiery nowym inwestorom, ale też dotychczasowym akcjonariuszom, czyli tzw. założycielom firmy. Wtedy też akcjonariusze „założyciele” dostaną możliwość do wykupu tzw. papierów uprzywilejowanych, gdzie jedna akcja będzie dawać 2 głosy na Walnym Zgromadzeniu.

Mamy więc jedne akcje, które dają tylko 1 głos i drugie uprzywilejowane, dające 2 głosy. I takie serie nazywamy kolejno akcjami serii „C” i „D”.

A w skrócie…

Zazwyczaj różne serie akcji oznaczają po prostu, że zostały wyemitowane w różnym okresie. Inne cechy rozróżniające je to np.:

  • ceną emisyjną
  • uprzywilejowaniem co do wysokości dywidendy
  • uprzywilejowaniem co do ilości głosów na Walnym Zgromadzeniu
  • wskazaniem właściciela: imienne lub na okaziciela.

To jakie serie akcji nabywamy najczęściej kupując je na Giełdzie Papierów Wartościowych? Zazwyczaj tego nie wiemy; no chyba że firma wyemitowała tylko jedną serię, bo tak też może być. I w zasadzie nie potrzebujemy tej wiedzy już na etapie, kiedy spółka je giełdzie, bo wtedy już wszystkie akcje mają te same prawa. Ma to znaczenie jedynie na etapie akcji crowdfundingowych, kiedy firmy zbierają kapitał i zanim wejdą na giełdę.

Masz jakieś akcje start up’ów? Wiedziałaś, że akcje mają różne serie?