Rozmowa z Sylwią Dobosz, inwestorką na rynkach kontraktów terminowych

Sylwia Dobosz – przez wiele lat pracowała za granicą w międzynarodowej korporacji jednocześnie inwestując na rynku kapitałowym. Inwestuje w kontrakty terminowe głównie na surowce. Uczyła się u Maćka Golińskiego (autora książki „Inside bar. Jak zostać mistrzem jednej techniki“). W swoim tradingu wykorzystuje technikę inside bara na interwale dziennym. Inwestuje krótko- i średnioterminowo. Wspiera kobiety w uzyskaniu niezależności finansowej poprzez naukę tradingu i zaprasza do kontaktu..

Czytaj dalej