sekurytyzacja - Kobieta Inwestuje

sekurytyzacja

Sekurytyzacja jest procesem „przerabiania” nietypowych aktywów na standaryzowane papiery wartościowe, które mogą zostać nabyte przez inwestorów instytucjonalnych.