Jednostka uczestnictwa funduszu | Kobieta Inwestuje

Jednostka uczestnictwa funduszu

Środki finansowe, które wpłacamy do funduszy inwestycyjnych zamieniane są na jednostki uczestnictwa. Oznacza to, że jednostka uczestnictwa jest prawem majątkowym, który pokazuje udział inwestora w majątku funduszu inwestycyjnego.

To tytuł prawny, który uprawnia do udziału w aktywach funduszu inwestycyjnego (otwartego). Jednostka uczestnictwa jest jedną z form tytułów uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. Jednostka uczestnictwa nie jest fizycznie istniejącym dokumentem. Nie są też papierami wartościowymi.

Jednostki uczestnictwa funduszu powinny być wyceniane co najmniej raz na siedem dni. Robi się wtedy wyceny aktywów netto funduszu i następnie dzieli otrzymaną wartość przez liczbę przydzielonych i zarejestrowanych jednostek uczestnictwa w tym dniu. Stałe inwestowanie funduszu powoduje, że zmieniają wartość jego aktywa, a tym samym zmienia się wartość jednostek uczestnictwa.

My sami nie możemy jednostki uczestnictwa odsprzedać czy podarować komuś, możemy natomiast ją odziedziczyć. W Polsce jednostki uczestnictwa zbywane i odkupywane są przez fundusze inwestycyjne otwarte i specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte.