rating - Kobieta Inwestuje

rating

Rating to inaczej ocena wiarygodności kredytowej. Jest to niezależna i subiektywna opinia wyspecjalizowanej w tym celu instytucji (agencji ratingowej), która dotyczy między innymi ogólnej zdolności emitenta do regulowania zobowiązań finansowych albo emisji konkretnego instrumentu dłużnego emitenta.

Jest to więc względna miara ryzyka wystąpienia niewypłacalności emitenta w dłuższym okresie, a także jakości emitowanych przez niego papierów wartościowych. Jest to miara relatywna, czyli pokazuje ryzyko niewypłacalności w odniesieniu do innych emitentów.