dzień dywidendy - Kobieta Inwestuje

dzień dywidendy

Zwany też dniem odcięcia dywidendy. To dzień, w którym nabywa się prawo do dywidendy. W dniu tym należy posiadać akcje, jeżeli chce się otrzymać dywidendę.